Welkom op de webstek
van de Vaders Sellewie

Wegens gebrek aan belangstelling zijn alle activiteiten van de Vaders stopgezet.

kleine groepsfotoDe amateurvoetbalploeg 'Vaders Sellewie' is medio 2002 eerder toevallig ontstaan uit een groep enthousiaste supporters van de derdejaars gewestelijke Duiveltjes van KVC Deerlijk Sport, afdeling Sint-Lodewijk.

Na de wedstrijd was het gebruikelijk dat de ouders, meestal de vaders, een grondige analyse uitvoerden van de voorbije match. Het is genoegzaam geweten dat tussen pot en pint soms briljante ideeën geboren worden. Kijk maar naar inspecteur de Cock, die kreeg ook vaak een goede ingeving tijdens het nuttigen van een drankje in het café van Lowietje.
Tijdens de gebruikelijke nabesprekingen in de kantine ontstond het idee om op het einde van het seizoen 2001-2002 een voetbalwedstrijd te organiseren tussen supporters enerzijds en trainers en bestuursleden anderzijds. Die wedstrijd kwam er, maar vraag me niet naar de uitslag. In feite was het resultaat ondergeschikt aan wat er achteraf tijdens de zogenaamde derde wedstrijdhelft te beleven viel.

Om een lang verhaal kort te maken, de wedstrijd viel bij de vaders zo in de smaak dat we besloten om voortaan iedere zondagmorgen te trainen. Oorspronkelijk waren het enkel de vaders van de spelertjes lichting 1994 die een poging ondernamen om ieder zondagmorgen op de bal te komen stampen, maar al vlug sloten andere vaders zich aan.

Ergens in 2003 werden we tijdens zo'n oefensessie opgemerkt door de délégué; van de liefhebbersploeg "Le Tuquet" uit Moeskroen. Die ploeg had eveneens een veteranenploeg en die was op zoek naar andere ploegen om tegen te spelen. Als ik het me nog goed herinner, hebben we daar toen een gelijkspel behaald. Sedertdien spelen we ieder seizoen tegen elkaar met wisselend succes.

In de loop der jaren zijn er nog verschillende ploegen bijgekomen, zodat we op de dag van vandaag meerdere wedstrijden per seizoen moeten afhandelen. Meer hoeft voor ons niet, want tenslotte zijn we slechts amateurkes die al blij zijn dat we het einde van de wedstrijd halen zonder kwetsuren.
Anno 2013 ligt de gemiddelde leeftijd van de spelers waarschijnlijk ergens rond de 42 jaar, de jongste is 20 jaar, de oudste 53.

Voor ons telt in feite maar één gedachte, nl.

Deelnemen is belangrijker dan winnen